پشتیبانی

پشتیبانی حرفه ای

پشتیبانی پس از تحویل وب سایت، شامل بروزرسانی سیستم مدیریت محتوا، افزونه ها و رفع مشکلات احتمالی می باشد. برای دریافت این سرویس، از طریق سیستم ثبت سفارش اقدام نمایید :
سیستم ثبت سفارش

picture